Diện Tích

150m2

Hạng mục thi công

Resort

Năm hoàn thành

2020

Địa chỉ

Ivory Villas Resort - Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình