Diện Tích

110m2

Hạng mục thi công

Biệt thự

Năm hoàn thành

2019

Địa chỉ

Hình ảnh dự án

Hình ảnh dự án