Diện Tích

110m2

Hạng mục thi công

Resort

Năm hoàn thành

2020

Địa chỉ

Thôn Trại Láng, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

Hình ảnh dự án

Hình ảnh dự án