Giỏ kệ quần áo HH03

Chất liệu: Gỗ thông

Kích thước: 560 x 400 x 1200mm

Sọt quần áo sử dụng trong phòng giặt/phòng thay đồ

2.500.000
Số lượng
Thêm vào giỏ