Giá để bát HH04

Chất liệu: Gỗ thông

Kích thước: 490 x 569 x 537 cm

Giá bát gỗ thông

679.000
Số lượng
Thêm vào giỏ